author-avatar

Gordana Blagić

Gordana Blagić je suvlasnik i tehnički direktor preduzeća Marquis commerc-a. Raspolaže velikim praktičnim iskustvom na rešavanju problema vezanih za kvalitet vazduha, uključujući redukciju mikrobiološke, hemijske i fizičke kontaminacije iz vazduha.