Blog

Evropska nedelja javnog zdravlja 2024 – Zdravlje je politički izbor!

Evropska Nedelja Javnog Zdravlja 2024

Šesta po redu Evropska nedelja javnog zdravlja 2024 (European Public Health Week) obeležena je od 13. do 17. maja sa ciljem podizanja svesti o javnom zdravlju i promovisanja saradnje među javno-zdravstvenom zajednicom u Evropi. Ovogodišnja tema je bila „Zdravlje je politički izbor“ i naglasila je interakcije između politike i zdravlja kako bi se stvorile održive promene za bolje zdravlje u budućnosti.

Sve dnevne teme Evropske nedelje javnog zdravlja 2024. su usko povezane sa kvalitetom vazduha, kao faktorom koji utiče na opšte fizičko i mentalno zdravlje populacije, ponašanje na glasanju, trošak na zdravstvo. Evo kako su se te teme odnosile na kvalitet vazduha:

Ponedeljak: Zdravlje je politički izbor – početak diskusije

Otvaranje diskusije o tome kako politički izbori i odluke direktno utiču na zdravlje građana. Kvalitet vazduha često zavisi od političkih odluka o regulaciji industrijskih emisija, saobraćaju i korišćenju fosilnih goriva. Političari igraju ključnu ulogu u donošenju zakona i regulativa koje mogu poboljšati ili pogoršati kvalitet vazduha.

Utorak: Mentalno zdravlje – ljudi u centru

Mentalno zdravlje može biti direktno pogođeno zagađenjem vazduha. Istraživanja pokazuju da loš kvalitet vazduha može doprineti razvoju mentalnih bolesti poput depresije i anksioznosti. Fokusiranje na ljude znači i prepoznavanje uticaja sredine u kojoj žive na njihovo mentalno zdravlje, uključujući zagađenje vazduha kao jedan od važnih faktora.

Sreda: Planetarno zdravlje – globalni pristup

Planetarno zdravlje obuhvata celokupan ekosistem planete, uključujući kvalitet vazduha. Globalni pristup znači saradnju zemalja u smanjenju emisija štetnih gasova koji utiču na klimu i zagađenje vazduha. Održive prakse, kao što su prelazak na obnovljive izvore energije, pomažu u očuvanju kvaliteta vazduha na globalnom nivou.

Četvrtak: Zdravlje kroz životni tok – razbijanje ‘silosa’

Ovaj dan je naglasio važnost kontinuirane brige za zdravlje kroz ceo životni tok, uključujući uticaje životne sredine poput kvaliteta vazduha. Razbijanje ‘silosa’ znači integrisani pristup zdravlju, gde se problemi poput zagađenja vazduha posmatraju u kontekstu celokupnog zdravlja, od detinjstva do starosti.

Petak: Sledeća generacija – Javno zdravlje danas i sutra

Fokusiranje na buduće generacije zahteva da se danas preduzmu koraci kako bi se osiguralo da deca i mladi odrastaju u zdravom okruženju. Kvalitet vazduha je presudan za zdrav razvoj dece i prevenciju bolesti. Inicijative koje poboljšavaju kvalitet vazduha danas će imati dugoročne pozitivne efekte na zdravlje budućih generacija.

Evropska nedelja javnog zdravlja 2024 naglasila je kako su političke odluke fundamentalne za stvaranje i održavanje zdravog okruženja, posebno kada je u pitanju kvalitet vazduha. Svaka od dnevnih tema pružila je priliku za istraživanje različitih aspekata kako politika, globalni pristupi, mentalno zdravlje, integrisani zdravstveni sistemi i buduće generacije, doprinose kolektivnom naporu za čistiji i zdraviji vazduh.

Marquis Intelligence svojim rešenjima za prečišćavanje vazduha doprinosi opštem zdravlju putem smanjivanja emisije malih zagađivača, prečišćavanjem vazduha u javnim, poslovnim i privatnim objektima.

author-avatar

Marquis Intelligence tim

Marquis Intelligence tim je tim stručnjaka različitih profila, posvećen poboljšanju kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru i ističe se u ponudi naprednih sistema ventilacije po meri, obezbeđujući bezbednost i udobnost u zatvorenim okruženjima pružajući sveobuhvatnu podršku i upotrebu najsavremenije tehnologije za rešavanje različitih i složenih izazova kvaliteta vazduha.