Blog

EPA, USA novim standardom smanjuje dozvoljenu koncentraciju štetnih čestica u vazduhu

Marquis Intelligence - Agencija za zaštitu životne sredine novim standardom smanjuje dozvoljenu koncentraciju štetnih čestica u vazduhu

Danas, 7. februara 2024. godine, Agencija za zaštitu životne sredine (Environmental Protection Agency – EPA) je u skladu sa najnovijim naučnim dostignućima, koja naglašavaju značajnu zabrinutost povezanu sa čestičnim zagađenjem (Particulate Matter – PM), preduzela značajne korake da pooštri zahteve u standardu, a koji se odnose na PM čestice.

EPA je revidirala godišnji nacionalni standard kvaliteta ambijentalnog vazduha sa aspekta zdravstvenih uticaja istog i smanjila dozvoljeni nivo finih čestica u vazduhu. Dozvoljeni nivo čestica manjih ili jednakih od 2,5 µm (PM2,5) smanjen je sa 12 na 9 µg/m3. Ovi pooštreni propisi treba da doprinesu višem stepenu čistoće vazduha za porodice, radnike i zajednice, i na taj način donesu unapređenju ukupnog zdravlja.

Sledstveno novim graničnim vrednostima sadržaja PM 2,5 u vazduhu, EPA je ažurirala i granice kojima se utvrđuje indeks kvaliteta vazduha AQI (Air Quality Index). Ganična vrednost između dobrog (Good) i umerenog (Moderate) tj. između zelenog i žutog polja indeksa kvaliteta vazduha je smanjena na 9 µg/m3 kako bi odražavala novopostavljenu vrednost standarda.
Pored ovoga promenjene su i granične vrednosti između nezdravog, veoma nezdravog i opasnog indeksa kvaliteta vazduha, tako da se sada opasnim po zdravlje smatra sadržaj finih čestica od 225,5 µg/m3 umesto ranije vrednosti od 250,5 µg/m3.

Najnovija naučna dostignuća, na kojima je nov standard zasnovan, naglašavaju povezanost čestičnog zagađenja vazduha sa mnogim oboljenjima, a posebno sa oboljenjima srca i pluća. Posebno negativne zdravstvene uticaje ovo zagađenje ima na decu, starije osobe i osobe sa osetljivim zdravljem.

Brojne studije su istakle kako mikroskopski fine čestice mogu da prodru duboko u pluća, što dovodi do porasta broja različitih zdravstvenih problema, uključujući napade astme. To se oslikava na povećanom broju dana izostanka iz škole ili sa posla, povećanim brojem srčanih udara, ali i skupih intervencija hitne pomoći, kao i preranih smrti.

Procenjeno je da će implementacija ovog revidiranog standarda sprečiti do 4.500 prevremenih smrti i 290.000 izgubljenih radnih dana, što će za rezultat imati do 46 milijardi dolara neto zdravstvene koristi do 2032. To znači značajan povraćaj ulaganja za svaki dolar potrošen na ovu akciju.

Zagađenje vazduha česticama potiče iz različitih izvora, uključujući izvore sagorevanja, gradilišta, industrijske procese i starije dizel motore. Pored toga, atmosferske hemijske reakcije koje uključuju zagađivače poput sumpor-dioksida i azotnih oksida, koji se emituju iz elektrana, benzinskih i dizel motora, i određenih industrijskih procesa, doprinose stvaranju ovih čestica.

U vezi sa revidiranim standardom, komplementarne mere za smanjenje zagađenja iz ovih izvora, zajedno sa značajnim investicijama, imaju za cilj da podstaknu ekonomski rast uz podsticanje zdravije zajednice. Strategija EPA je fokusirana na poboljšanje dugoročnih zdravstvenih ishoda i produktivnosti, čime se doprinosi ponovnom porastu proizvodnje u Americi.

S obzirom na to da čestično zagađenje nesrazmerno utiče na zdravstveno ugrožene zajednice, jačanje standarda Zakona o čistom vazduhu za čestično zagađenje je ključno za poboljšanje kvaliteta vazduha na nacionalnom nivou i obezbeđivanje jednake zaštite za sve.

Da saznate više posetite sledeću veb stranicu EPA.

author-avatar

Marquis Intelligence tim

Marquis Intelligence tim je tim stručnjaka različitih profila, posvećen poboljšanju kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru i ističe se u ponudi naprednih sistema ventilacije po meri, obezbeđujući bezbednost i udobnost u zatvorenim okruženjima pružajući sveobuhvatnu podršku i upotrebu najsavremenije tehnologije za rešavanje različitih i složenih izazova kvaliteta vazduha.