Blog

Novi ASHRAE Standard 241, Kontrola infektivnih aerosola – smernice za sisteme ventilacije

Marquis - Novi ASHRAE Standard 241

Kvalitet unutrašnjeg vazduha (IAQ) je važan faktor za zdravlje i dobrobit ljudi koji u proseku u zatvorenim prostorima provedu 80-90% vremena. Međutim, IAQ može biti narušen prisustvom zaraznih aerosola u šta smo se uverili tokom pandemije Covid 19. Na ovaj način se mogu preneti i mnoge druge zarazne bolesti poput gripa, tuberkuloze i boginja.

ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) je danas 24. jun 2023. objavio odobrenje za objavljivanje novog, revolucionarnog ASHRAE Standarda 241 – Kontrola infektivnih aerosola. Ovaj standard definiše minimalne zahteve koji se odnose na mnoge aspekte projektovanja, instalacije, rada i održavanja sistema za ventilaciju, grejanje i hlađenje KGH, a koji mogu efikasno da smanje izloženost zaraznim aerosolima:

 • Ekvivalentni spoljni vazduh tj. kombinovani efekat ventilacije, filtracije i prečišćavanja vazduha tokom režima ublažavanja rizika od infekcije,
 • Raspodelu vazduha u prostoriji,
 • Karakterizaciju efikasnosti i bezbednosti filtera i prečišćavača vazduha,
 • Puštanje u rad,
 • Rad sistema u režimu ublažavanja rizika od infekcije tokom perioda visokog rizika,
 • Zadaci održavanja i njihova minimalna učestalost.

Standard se odnosi na nove, postojeće zgrade i objekte u kojima se vrši visok nivo renoviranja. Primenom ovih zahteva mogu se poboljšati zdravlje, dobrobit i produktivnost korisnika objekata.

Prateći zahteve standarda, vlasnici, operateri, inženjeri i korisnici zgrada mogu da imaju koristi od:

 • Poboljšane ventilacije i filtracije,
 • Optimizovane raspodele vazduha,
 • Poboljšanih performansi i bezbednosti filtera i prečišćavanja vazduha,
 • Povećane svesti i spremnosti za periode visokog rizika,
 • Smanjenog uticaja na životnu sredinu minimiziranjem potrošnje energije i emisije štetnih i opasnih materija.

Iako ASHRAE Standard 241 predstavlja značajan korak napred u davanju prioriteta kvalitetu vazduha u zatvorenom prostoru i stvaranju zdravijeg okruženja u objektima, neophodno je nastaviti rad na poboljšanju standarda.

I na kraju napomenimo da ASHRAE Standard 241 daje fleksibilnost izbora kombinacije tehnologija za prečišćavanje vazduha, a koje najbolje zadovoljavaju potrebe korisnika, njegova ekonomska ograničenja i ciljeve racionalnog korišćenja energije, u čemu će Marquis Intelligence rado pomoći.