Blog

IAQ u fokusu – Prva svetska konferencija o kvalitetu vazduha u zatvorenom prostoru

IAQ u fokusu – Prva svetska konferencija o kvalitetu vazduha u zatvorenom prostoru

Čist vazduh je od suštinskog značaja za zdravlje ljudi, a činjenica da prosečna osoba provede 80-90% svog života u zatvorenom prostoru jasno ukazuje koliki je uticaj kvaliteta unutrašnjeg vazduha IAQ na zdravlje, kvalitet i dužinu života.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) ukazuje da postoji mnogo pokazatelja o tome kako zagađenje vazduha utiče na različite aspekte zdravlja, čak i pri nižim koncentracijama zagađujućih materija. S toga su nove smernice SZO strože nego ranije.

U odnosu na ove smernice, kojima SZO deklariše zdrav vazduh, čak više od 99% ljudi nema privilegiju da udiše zdravstveno bezbedan spoljašnji vazduh.

Na žalost, unutrašnji vazduh, iako je obično termički prijatan, u većini zatvorenih prostora prosečno je 2 do 5 puta opterećeniji zagađujućim materijama nego spoljašnji vazduh (prema Environmetal Protection AgancyEPA, USA).

Zagađenje vazduha prepoznato je kao faktor rizika za zarazne, ali i nezarazne bolesti, kao što su bolesti srca, moždani udar, hronična opstruktivna bolest pluća, astma, rak itd.

Procenjuje se da izlaganje lošem kvalitetu vazduha svake godine izaziva milione smrti i gubitak zdravih godina života.

Sve je to razlog zašto je za 20. septembar 2023. zakazana Prva SZO / Evropska konferencija o vazduhu u zatvorenom prostoru, koja će se održati u Bernu, Švajcarska.

U objavi je navedeno da je pandemija COVID-19 pokazala važnost ventilacije za ublažavanje prenošenja respiratornih bolesti i da izloženost zagađenom vazduhu u zatvorenom okruženju ima značajan uticaj na zdravlje, produktivnost i komfor.

Pri tome, evidentirano je da veliki broj zgrada nema dobru ventilaciju i/ili dobar kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru.

Fokus ove konferencije je da se razmotri šta je potrebno na strateškom nivou da bi se napravile efikasne promene za poboljšanje unutrašnjeg okruženja u javnim zgradama.

Cilj je da se razumeju i sagledaju mogućnosti za ublažavanje uticaja loše ventilacije na zdravlje ljudi, ali na najisplativije načine.

Navedeno je i zašto, između ostalog, treba da kntrolišemo i poboljšavamo kvalitet unutrašnjeg vazduha.

Marquis Commerce se, kao preduzeće u čijem je fokusu kvalitet unutrašnjeg vazduha, među prvima prijavila za učešće na ovoj konferenciji.

author-avatar

Marquis Intelligence tim

Marquis Intelligence tim je tim stručnjaka različitih profila, posvećen poboljšanju kvaliteta vazduha u zatvorenom prostoru i ističe se u ponudi naprednih sistema ventilacije po meri, obezbeđujući bezbednost i udobnost u zatvorenim okruženjima pružajući sveobuhvatnu podršku i upotrebu najsavremenije tehnologije za rešavanje različitih i složenih izazova kvaliteta vazduha.